Yom Rivii, 24 Tishri 5780
Isru Chag Wednesday, 23 October 2019